• httpwww5577°ùoía > 产品安装使用说明书
 • 产品安装使用说明书

  免费下载 下载该文档 文档格式:PDF   更新时间:2012-11-08   下载次数:0   点击次数:1
  可 燃 气 体 报 警 控 制 器 ( )
  AC 型
  北 京 华 科 仪 电 力 仪 表 研 究 所
  产 品 安 装 使 用 说 明 书
  HK-7000
  仪 表 版 本 : 1.1
  HK-7000 可燃气体报警控制器使用说明书
  前言


  HK-7000 可燃气体报警控制器(以下简称控制器)是由北京华科仪电力仪表研究所最新推出的一 种在控制室中监测现场环境中的可燃气体浓度的仪器。 探测器检测出现场环境中的可燃气体浓度后, 用(4~20)mA 的模拟信号将气体浓度信号传送给控制器,控制器在监控室中用大屏幕液晶显示出 来,并且根据用户设置和可燃气体浓度执行相应的动作。可广泛地应用在石化、油气贮运、化学工 业、油库、液化气站、燃气锅炉房等存在易燃易爆危险气体的领域。 本说明书介绍了 HK-7000 可燃气体报警控制器的基本情况。使用者可以从中了 制器的组
  成结构、工作原理、安装操作规程等基本内容,从而对仪器从安装到投入运行有一基本了解。而对 于在安装和使用过程中较容易出现问题的、易被忽视的地方,我们做了比较详细的说明和明显的提 示,为了控制器的安全使用和良好运行,请您仔细阅读。
  用户注意:操作控制器之前,必须详细阅读本产品说明书。
  北京华科仪电力仪表研究所 2008/1/8
  1
  HK-7000 可燃气体报警控制器使用说明书
  目录


  一、概 述..................................................................................................................................................... 1 1.1 简介................................................................................................................................................ 1 二、工作原理................................................................................................................................................. 2 三、技术指标................................................................................................................................................. 3 四、安 装..................................................................................................................................................... 4 4.1 安装位置要求................................................................................................................................ 4 4.2 探测器的外形尺寸及安装尺寸.................................................................................................... 4 4.3 内部安装说明................................................................................................................................ 5 4.4 电气连接........................................................................................................................................ 5 4.4.1 继电器触点保护和抑制干扰............................................................................................... 5 4.4.2 主板接线端子..................................................................................................................... 6 4.4.3 指示板接线端子................................................................................................................. 8 4.4.4 接线板 A............................................................................................................................. 8 4.4.5 接线板 B ........................................................................................................................... 10 五、使 用................................................................................................................................................... 12 5.1 显示及键盘.................................................................................................................................. 12 5.1.1 液晶显示屏....................................................................................................................... 12 5.1.2 键盘................................................................................................................................... 13 5.1.3 指示灯............................................................................................................................... 13 5.2 开机.............................................................................................................................................. 14 5.3 测量界面...................................................................................................................................... 14 5.4 程序单元说明.............................................................................................................................. 15 5.4.1 保护密码界面................................................................................................................... 15 5.4.2 主菜单............................................................................................................................... 16 5.4.3 报警记录........................................................................................................................... 16 5.4.4 事件记录........................................................................................................................... 16 5.4.5 设置探测器....................................................................................................................... 17 5.4.6 校准控制器(校准所有启用的通道) ........................................................................... 25 5.4.7 校准控制器(有选择的校准某些通道) ....................................................................... 28 5.4.8 测量界面定制................................................................................................................... 31 5.4.9 设置控制器....................................................................................................................... 32 5.4.10 控制器功能检查............................................................................................................. 41 5.4.11 继电器测试..................................................................................................................... 41 5.4.12 控制器信息..................................................................................................................... 43 附录一、汉字区位码表............................................................................................................................... 44 附录二、仪表配件....................................................................................................................................... 61 附录三、质量保证....................................................................................................................................... 62 附录四、相关产品....................................................................................................................................... 63 附录五、用户支持....................................................................................................................................... 63

  下一页

 • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
 • 免费下载 PDF格式下载
 • 您可能感兴趣的
 • q铆ngb霉z矛j墨n  q铆ngb霉z矛j矛n  www.ok5577.com  5577yx  5577aa.com  5577tk百合图库  www.5577b.com