• shellexecute > www.atmark.gr.jp
 • www.atmark.gr.jp

  免费下载 下载该文档 文档格式:All   更新时间:2011-10-31   下载次数:0   点击次数:1

  Style=4097 // 4096(0x1000: ShellExecute é âtâëâOé¬ùºé é éóéΘé üAâLü[âÅü[âhé û Äïé éΩé é ) FrontURL=notepad.exe // .exe / .url / .lnk é é BackURL= // Ä ...

  抱歉,此文档暂时无法提供完整预览,请免费下载后浏览。
 • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
 • 免费下载 All格式下载
 • 您可能感兴趣的
 • vbshellexecute  shellexecuterunas  shellexecuteapi  shellexecutewinexec  shellexecute头文件  delphishellexecute  shellexecute返回值